30 بهمن 1397 ساعت 07:32


جلسه هم اندیشی خدمات رسانی بهینه به جامعه هدف بهزیستی  درراستای کاهش فقروآسیبها ومعلولیتها درروستای دارابکلاء با دهیارمحترم واعضای محترم شورای اسلامی آن روستا

این جلسه مورخ 31/1/94 روز دوشنبه  راس ساعت 12 با حضور ریاست اداره بهزیستی  

 میاندورود (سید مرتضی موسوی) و آقای فامیلیان نماینده موسسه خیریه باقیات و الصالحات در  

دفتردهیاری برگزارگردید.  

موارد مطرح شده این جلسه و اهداف آن :

1-      معرفی خدمات و اهداف بهزیستی و معاونتهای تخصصی

2-      معرفی یک رابط از روستای دارابکلاء که جمعیتی بالغ بر 5300 نفر دارد در خصوص توانمندسازی جامعه هدف

3-      تشکیل کمیته پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و معلولیت

4-      تشکیل صندوق شورای مشارکت در روستا ونقش تسهیلگر CBR در این جلسات و کمیته مربوطه

5-      شناسایی نیازمندان واقعی طبق دستورالعملها و آسیب دیدگان اجتماعی

6-      تامین مراکز غیردولتی در راستای پیوست فرهنگی و اجتماعی روستا

7-      استعدادیابی در جامعه هدف

8-      تشکیل شورای سالمندان

9-      تقویت امور فرهنگی

10-  حمایت خیرین روستا در ساخت مسکن و برنامه های توانمندسازی جامعه هدف بهزیستی و .....

کلیه موارد فوق مورد تائید و قابل پیگیری می باشد. 

Back to Top

Template Design:Dima Group