30 بهمن 1397 ساعت 07:32


این نشست با حضور رئیس اداره ی بهزیستی شهرستان میاندورود سید مرتضی موسوی و خبرنگار خبرگزاری فارس و کارشناس خبری استان آقای تیموری و اعضای واحد روابط عمومی اداره ی بهزیستی شهرستان میاندورود برگزار گردید.

 

در این نشست به بررسی راه کارهای صحیح اطلاع رسانی به اقشار مردم و جامعه ی هدف بهزیستی پرداخته شد. رئیس اداره بهزیستی میاندورود ضمن اشاره به حیطه ی گسترده ی فعالیت های این اداره و وسعت آن ، لزوم ارائه ی درست و به موقع خبر رسانی را به مرحله برداشت محصول تشبیه کرد و اشاره نمود: " بهزیستی بالغ بر 154 وظیفه ی متعدد در حیطه ی خدمت رسانی به معلولین ، آسیب دیدگان اجتماعی ، سالمندان و .. در بخش های توانمند سازی ، گففتگوی اجتماعی و سلامت روانی  دارد "

همچنین ایشان بر لزوم فرهنگ سازی اجتماعی ، برای ایجاد بستری مناسب درجهت  بهزیستن تاکید کرد و گفت: " مراکز خدمت رسانی دولتی ، منابع محدود و جامعه ی هدف گسترده ای دارند و برای کمک به اقشار جامعه نیازمند هم اندیشی و کمک های مالی و معنوی خیرین و مردم  هستیم "

ایشان اضافه نمودند که تمامی اعضای جامعه اهم از مسئولین و مردم باید با فعالیت های این سازمان آشنایی یابند تا با کمک یکدیگر ، گره از مشکلات مردم بازکنند.  رئیس بهزیستی شهرستان میاندورود وظیفه ی فرهنگ سازی را بر عهده ی رسانه  دانست.

همچنین در ادامه این جلسه ، خبرنگار خبرگزاری فارس به تشریح عناصر هفتگانه ی خبری پرداخت و ملزومات تهیه و ارائه ی خبر های صحیح را برشمرد وی با اشاره به اهمیت لزوم اطلاع رسانی صحیح و امانت داری در خبر ، به روز بودن و همچنین فراگیر بودن خبر را جزو اصلی ترین بخش خبر بر شمرد.

Back to Top

Template Design:Dima Group