سویر : سامانه متفاوت ارسال پیامک با موبایل

 
 

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به سامانه سویر می باشد.
سویر : باد داغ سوزانی که در تابستان به هنگام غروب می وزد